Trädgårdsservice

Vi kan hjälpa dig med det mesta i din trädgård, stort som litet. 

Några exempel på vad vi gör är:

  • Gräsklippning
  • Lövborttagning
  • Häckklippning, häckar upp till 3 meter höga
  • Rensa ogräs
  • Beskärning av fruktträd
  • Plantera häck, träd, buskar eller mindre växter. 
  • Planera en ny design av hela, eller delar av din trädgård oavsett om den är ung eller gammal.
  • Ta fram en skötselplan och sedan utföra skötseln. 

Efter samtal med dig som kund brukar det mesta gå att lösa!

Priser

Enklare tjänster: 340 kr/tim efter RUT-avrdag (inkl moms)

Ogräsrensning
Gräsklippning
Lövborttagning
Gödsling
Trimma/röja sly och gräs
Plantering av häck, buskar eller perenner (680 kr/tim RUT-avdrag får ej göras)
Snöskottning (mindre omfattande tex från parkering till ytterdörr)

Avancerade tjänster: 500 kr/tim efter RUT-avrdag (inkl moms)

Grävjobb med minigrävare
Beskärning av fruktträd
Ta fram skötselplan (1000 kr/tim RUT-avdrag får ej göras)
Planera design av hela eller delar av trädgården (1000 kr/tim RUT-avdrag får ej göras)
Konsultation (1000 kr/tim RUT-avdrag får ej göras)

RUT-avdrag går att göra på de flesta trädgårdstjänster med 50% av arbetskostnaden. Generellt är RUT-avdrag godkänt för underhåll men inte nyanläggning och planering med vissa undantag. Vi hjälper dig med detta!

Pris för bortforsling av material är 1500 kr/släp (med stort släp 3,8 m x 1,6 m).

Vi tar ingen extra avgift för användning eller avskrivning av maskiner och utrustning. Av skatteskäl behöver vi ta en resekostnad på 2,6 kr/km.

Vid hjälp med beställning av växter tillkommer ett tillägg på växternas pris med 12%.